“GABI | Pierwszy dzień w żłobku” 

autorka Marta Magdańska
Wydawnictwo Nowa Baśń 2024